Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2875565 obálek a 866082 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Skryté nadání: psychologická specifika rozumově nadaných žáků s dyslexiíAutor: Portešová, Šárka a Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny
Rok: 2009
ISBN: 9788021050143
ISBN: 9788021076662
NKP-CNB: cnb002086188
OCLC Number: (OCoLC)614285080
OKCZID: 110451304
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
PORTEŠOVÁ, Šárka. Skryté nadání: psychologická specifika rozumově nadaných žáků s dyslexií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 164 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)
Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Přehledová monografie je zaměřena na psychologická specifika mimořádně rozumově nadaných žáků, jejichž schopnosti jsou často skryty v důsledku existence souběžné specifické vývojové poruchy učení, dyslexie. Publikace mapuje genezi mezinárodního odborného zájmu o danou problematiku a věnuje se zejména problematice procesu psychologické diagnostiky a pedagogické identifikace dané populace nadaných. Důraz je kladen i na popis bariér a stereotypních přístupů, které odpovídající identifikaci významně brání. Autorka věnuje rovněž pozornost přehledu typických poznávacích, sociálních a emocionálních charakteristik sledované populace nadaných a upozorňuje na významná rizika, spojená s chybnou nebo nedostatečnou identifikací.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
NK Praha
Nakladatelství Masarykovy univerzity
eReading.cz
Flexibooks
Antikvariát Avion
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)