Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2154855 obálek a 529541 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti

Rok: 2009
ISBN: 9788021051232
NKP-CNB: cnb002109063
OCLC Number: (OCoLC)655159334
OKCZID: 110557724

Citace (dle ČSN ISO 690):
ZOUNEK, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 161 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta =, Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica, č. 386.
Zdroj:


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Publikace se komplexně věnuje aktuálnímu pedagogickému tématu, kterým je využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) ve vzdělávání. V knize je popsána role ICT v současné společnosti, je vymezena problematika e-learningu, ale také blended learningu či jeho vztahu k distančnímu vzdělávání. Jádrem knihy jsou kapitoly zaměřené na role e-learningu v celoživotním učení, aktéry e-learningu, či teorie učení v éře síťových digitálních technologií. Pozornost je věnována i mnoha prostředkům moderních technologií, u nichž je nastíněno jejich pedagogické využití. Autor vychází z analýzy současných sociologických, psychologických a pedagogických teorií a z výsledků zahraničních i českých empirických výzkumů, přičemž využívá rovněž vlastních výzkumů a zkušeností v této oblasti.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.204.193...)