Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2873357 obálek a 865078 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Úvod do sociální patologieAutor: Sekot, Aleš a Masarykova univerzita
Rok: 2010
ISBN: 9788021052611
NKP-CNB: cnb002147771
OCLC Number: (OCoLC)693938924
OKCZID: 110746050

Citace (dle ČSN ISO 690):
SEKOT, Aleš. Úvod do sociální patologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 193 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné pouze v této knihovně)
Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Publikace profesora Aleše Sekota Úvod do sociální patologie přispívá k snažšímu pochopení jevů, které mají vyšší stupeň nebezpečnosti pro společenský vývoj, stav společnosti a úroveň jejího uvědomění. Vedle spíše individuálních problémů typu patologických závislostí se text zabývá vymezením a postižením příčin společensky negativních jevů silné společenské závažnosti, narušujících možnosti harmonického vývoje naší transformující se společnosti. Práce je doplněním sociologických poznatků o povaze současné společnosti. Navazuje na publikace „Sociologie v kostce“ a vzhledem k studijnímu zaměření i na monografii „Sociologické problémy sportu“.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Nakladatelství Masarykovy univerzity
1. Podzemní antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)