Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2875565 obálek a 866082 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Předprofesní a profesní příprava jedinců se zdravotním postiženímAutor: Dagmar Opatřilová, Lucie Procházková
Rok: 2011
ISBN: 9788021055360
NKP-CNB: cnb002237389
OCLC Number: (OCoLC)768559555
OKCZID: 111058013

Citace (dle ČSN ISO 690):
OPATŘILOVÁ, Dagmar a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Předprofesní a profesní příprava jedinců se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 159 s. ISBN 978-80-210-5536-0.


Anotace

 

Monografie je zaměřena na problematiku předprofesní a profesní přípravy jedinců se zdravotním postižením a podporu při jejich začlenění na trh práce. Cílem bylo poskytnout základní teoretické informace, uvést příklady z praxe a prezentovat výzkumy, které byly realizovány v České republice a v Rakousku. Monografie je zpracována s využitím technik kritické analýzy informačních zdrojů u nás a v zahraničí a je členěna do pěti kapitol a subkapitol, které jsou speciálně strukturované.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)