Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2875565 obálek a 866082 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce = Professional assessment to students with special educational needs and their success at the job marketAutor: Friedmann, Zdeněk
Rok: 2011
ISBN: 9788021056022
NKP-CNB: cnb002265411
OCLC Number: (OCoLC)780138639
OKCZID: 111161214
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
FRIEDMANN, Zdeněk. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce =: Professional assessment to students with special educational needs and their success at the job market. 1. vyd. Brno: Masarykova un


Anotace

 

Kniha je členěná do čtyř tematických bloků. První blok Profesní orientace jako edukační problém chce být sondou do problému vzdělávání a výchovy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Druhý blok Profesní orientace jako poradenský problém je věnován problematice kariérového poradenství z hlediska možností podpory činnosti a spolupráce vnějších subjektů. Třetí blok Profesní orientace a trh práce se zabývá vztahem mezi profesní orientací a uplatněním osob se zdravotním postižením na trhu práce. Čtvrtý blok Vybrané výsledky výzkumů z let 2007–2010 prezentuje výzkumná šetření v oblasti profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)