Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2875565 obálek a 866082 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

O mezigeneračním učeníAutor: Rabušicová, Milada
Rok: 2011
ISBN: 9788021057500
NKP-CNB: cnb002359416
OCLC Number: (OCoLC)794208866
OKCZID: 111332493
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. O mezigeneračním učení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 208 s. ISBN 978-80-210-5750-0.


Anotace

 

Publikace se věnuje mezigeneračnímu učení v kontextu rodinného života, za což jsou považovány jevy a procesy, které napomáhají obousměrnému přenosu poznatků, zkušeností a postojů v rodině. Jde o součást sociálního učení uskutečňovaného v situacích rodinného života, v interakcích a společných činnostech zúčastněných generací (dětí, rodičů, prarodičů). Jednotlivé kapitoly jsou věnovány tématům, jako co se v rodině učíme, od koho, v jakých souvislostech a s jakými podmínkami. Impulsem k této publikaci jsou proměny současné české rodiny a nové modely rodinného chování, jež vyplývají z vnějších i vnitřních podmínek fungování rodin, jako je vyšší věk rodičů, nižší počty dětí či narůstání počtu vícegeneračních rodin.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Srovname.cz
Nakladatelství Masarykovy univerzity
KNIHCENTRUM.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)