Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2892028 obálek a 873434 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Základy morálnej teológie v dejinnom kontexte I. :(od jej počiatkov po tridentskú reformu)Autor: Hrehová Helena
Rok: 2012
ISBN: 9788021058798
NKP-CNB: cnb002415773
OCLC Number: (OCoLC)823821426
OKCZID: 111594529
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
HREHOVÁ, Helena. Základy morálnej teológie v dejinnom kontexte I: (od jej počiatkov po tridentskú reformu). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 280 s.


Anotace

 

Publikácia Základy morálnej teológie v dejinnom kontexte I. (Od jej počiatkov po tridentskú reformu) prezentuje, analyzuje a interpretuje základné morálne témy a ponúka zdôvodnenia, prečo je morálny život nevyhnutný. Samozrejme, že rozhodnúť sa pre „morálnosť“ nikdy nebolo, nie je, a ani nebude jednoduché. Kritériá mravnosti vždy boli, sú, a aj zostanú náročné, pretože sú normatívne a vyžadujú istý poriadok (ordo). Každá dezorientácia v pravde a v hodnotách privádza ľudí na križovatku medzi „byť“ a „mať“, ktoré možno uviesť do „proporcie“ len návratom k civilizácii lásky. Mravnosť má základ v morálke. Je to cesta, kráčanie, angažovanosť, kreatívnosť, pohotovosť skúmať a sprístupňovať nové, hodnotiť vlastné možnosti i limity, slovom proces, v ktorom vyzrievajú otázky pravdy a dobra. Tu nestačí iba prirodzený intelekt, ale potrebná je aj viera a Božia milosť, od ktorých závisí progresívnosť kvalitatívnej premeny.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)