Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2845298 obálek a 853562 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Děti a dospívající online : vybraná rizika používání internetuRok: 2014
ISBN: 9788021075276
NKP-CNB: boa001-mzk01001450070
OKCZID: 115549649

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠEVČÍKOVÁ, Anna. Děti a dospívající online: vybraná rizika používání internetu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014. 183 s. Psyché.


Anotace

 

Zaměřuje se na jejich výskyt a důsledky, na vymezení ohrožených skupin dětských uživatelů internetu a na možná preventivní opatření. Každá kapitola popisuje konkrétní riziko - závislost na internetu, sdílení informací na sociálních sítích, navazování online kontaktů s neznámými lidmi a setkávání se s nimi, vystavení se sexuálním obsahům, kyberšikaně a členství v online rizikových komunitách.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)