Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2538995 obálek a 735009 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Oborové didaktiky: vývoj, stav, perspektivyAutor: Stuchlíková, Iva, Janík, Tomáš, Beneš, Zdeněk, Bílek, Martin, Brücknerová, Karla, Černochová, Miroslava, Čížková, Věra, Čtrnáctová, Hana, Dvořák, Leoš, Dytrtová, Kateřina, Gracová, Blažena, Hník, Ondřej, Kekule, Martina, Uličná, Klára, Kubiatko, Milan a Ne
Rok: 2015
ISBN: 9788021077690
NKP-CNB: cnb002695044
OCLC Number: (OCoLC)928737939
OKCZID: 118106522

Citace (dle ČSN ISO 690):
STUCHLÍKOVÁ, Iva. Oborové didaktiky: vývoj, stav, perspektivy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 465 stran. Syntézy výzkumu vzdělávání, svazek 2.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Oborové didaktiky jsou vědními disciplínami zaměřenými na oborově specifickou dimenzi vyučování a učení ve škole i mimo ni. Jejich agenda sahá od vymezování a zdůvodňování cílů oborového vyučování a učení přes výběr, legitimizaci a didaktickou transformaci obsahů až k metodické strukturaci učebních procesů. Problémem českého školství je, že oborové didaktiky u nás nebyly po dlouhou dobu s náležitými nároky systematicky pěstovány. Přesto se rozvinuly do podoby relativně svébytných vědních disciplín, jak o tom svědčí tato kniha. Jejím cílem je podat pohled na vývoj a stav oborových didaktik v České republice a naznačit perspektivy jejich dalšího směřování.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Československá bibliografická databáze
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.235.78...)