Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2747094 obálek a 845224 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Rozvoj verbálního chování : jak učit děti s autismem a jinými neurovývojovými poruchamiAutor: Mary Lynch Barbera, Tracy Rasmussen, Mark L. Sundberg, Helena Vaďurová, Vladimír Vaďura
ISBN: 9788021092129
OKCZID: 128047696

Citace (dle ČSN ISO 690):
BARBERA, Mary Lynch. Rozvoj verbálního chování: jak učit děti s autismem a jinými neurovývojovými poruchami. Překlad Helena VAĎUROVÁ, překlad Vladimír VAĎURA. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 207 stran.

Hodnocení: 5.0 / 5 (1 hlasů)


Anotace

 

Kniha seznamuje rodiče a odborníky s principy ABA a verbálního chování, představuje Metodu rozvoje verbálního chování při výuce dětí s autismem a jinými vývojovými postiženími.Kniha je podrobným průvodcem, který přináší informace o tom, jak u dětí rozvíjet řeč a komunikační dovednosti. Vysvětluje také, jak učit znakový jazyk nevokální děti. Dále se věnuje možnostem snižování výskytu problémového chování, nácviku používání toalety a dalších sebeobslužných činností, které jsou důležité pro všechny děti.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Databázeknih.cz
Nakladatelství Masarykovy univerzity
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury