Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2236068 obálek a 561928 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Profesionální pomáhání : rozhovory napříč pomáhajícími profesemi

Autor: Vlastimil Švec
ISBN: 9788021094819
NKP-CNB: cnb003163771
OKCZID: 128295060

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠVEC, Vlastimil. Profesionální pomáhání: rozhovory napříč pomáhajícími profesemi. První vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 148 stran. Reflexe, svazek 4.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.200.252...)