Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2239716 obálek a 562727 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Co umí čeští žáci

Rok: 2008
ISBN: 9788021105553
NKP-CNB: cnb001818044
OCLC Number: (OCoLC)403625156
OKCZID: 110449061

Citace (dle ČSN ISO 690):
MARTINEC, Lubomír. Co umí čeští žáci: výzkum PISA. 1. vyd. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání - Divize nakladatelství Tauris, 2008, 56 s. ISBN 978-80-211-0555-3.


Anotace

 

Publikace Co umí čeští žáci s podtitulem Výzkum Pisa, vydaná v roce 2008 Ústavem pro informace ve vzdělávání, informuje o mezinárodním šetření PISA (Programme for International Student Assessment) zajišťovaném Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a zaměřeném na zjišťování znalostí a dovedností patnáctiletých žáků u nás a v dalších zemích ve čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. S ohledem na připravované šetření PISA, které se uskuteční ve školním roce 2008/09 jsou zde prezentovány výsledky českých žáků v mezinárodním srovnání a příklady úloh použitých pro měření jednotlivých gramotností. Úlohy jsou doplněny návodem na vyhodnocování žákovských odpovědí a údaji o jejich obtížnosti a o úspěšnosti žáků při řešení.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (18.213.192...)