Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2633957 obálek a 790175 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Bohumil Laušman: proměny života sociálně demokratického politika s nástupem komunistické moci v ČeskoslovenskuAutor: Burešová, Jana, Trapl, Miloš a Univerzita Palackého
Rok: 2009
ISBN: 9788024422473
NKP-CNB: cnb001931401
OCLC Number: (OCoLC)433004939
OKCZID: 110271357
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
BUREŠOVÁ, Jana a Miloš TRAPL. Bohumil Laušman: proměny života sociálně demokratického politika s nástupem komunistické moci v Československu. 1. vyd. Olomouc: Centrum pro československá exilová studia, 2009, 124 s. Emigrace : historické práce Centr


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Nesporně zajímavé životní osudy sociálně demokratického politika Bohumila Laušmana zůstávaly po řadu let (na rozdíl od mnoha jiných politických osobností dvacátého století) mimo výraznější pozornost historiků i ostatních společenskovědních odborníků. J. Burešová a M. Trapl po prvních sondách do života B. Laušmana se v souvislosti se zaměřením vědeckovýzkumného pracoviště a tématem grantového projektu rozhodli zpracovat ucelenějším, i když ne vyčerpávajícím, způsobem především proměny životních osudů Bohumila Laušmana v důsledku nastolení absolutní politické moci Komunistické strany Československa v únoru 1948 a Laušmanova odchodu do druhého exilu (1950-1953). Tedy v exilové etapě konce čtyřicátých a první poloviny padesátých let je těžiště předložené práce.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)