Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2845936 obálek a 854080 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Bohumil Laušman: proměny života sociálně demokratického politika s nástupem komunistické moci v ČeskoslovenskuAutor: Burešová, Jana, Trapl, Miloš a Univerzita Palackého
Rok: 2009
ISBN: 9788024422473
NKP-CNB: cnb001931401
OCLC Number: (OCoLC)433004939
OKCZID: 110271357
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
BUREŠOVÁ, Jana a Miloš TRAPL. Bohumil Laušman: proměny života sociálně demokratického politika s nástupem komunistické moci v Československu. 1. vyd. Olomouc: Centrum pro československá exilová studia, 2009, 124 s. Emigrace : historické práce Centr


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné pouze v této knihovně)
Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Nesporně zajímavé životní osudy sociálně demokratického politika Bohumila Laušmana zůstávaly po řadu let (na rozdíl od mnoha jiných politických osobností dvacátého století) mimo výraznější pozornost historiků i ostatních společenskovědních odborníků. J. Burešová a M. Trapl po prvních sondách do života B. Laušmana se v souvislosti se zaměřením vědeckovýzkumného pracoviště a tématem grantového projektu rozhodli zpracovat ucelenějším, i když ne vyčerpávajícím, způsobem především proměny životních osudů Bohumila Laušmana v důsledku nastolení absolutní politické moci Komunistické strany Československa v únoru 1948 a Laušmanova odchodu do druhého exilu (1950-1953). Tedy v exilové etapě konce čtyřicátých a první poloviny padesátých let je těžiště předložené práce.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)