Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2241735 obálek a 563339 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Environmentální stimuly v pohybové aktivitě dětí předškolního věku

Autor: Miklánková, Ludmila, Univerzita Palackého
Rok: 2009
ISBN: 9788024423319
NKP-CNB: cnb001997528
OCLC Number: (OCoLC)614271499
OKCZID: 110487675

Citace (dle ČSN ISO 690):
MIKLÁNKOVÁ, Ludmila. Environmentální stimuly v pohybové aktivitě dětí předškolního věku. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. 168 s. Monografie.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Pozitivní postoj a vztah člověka k pohybovým aktivitám se utváří v období dětství. Výrazný podíl na jeho vybudování má životní styl rodiny, významnou roli sehrává škola. Cílem práce je zmapovat a zhodnotit pohybovou aktivitu (dále PA) dívek a chlapců přeškolního věku, navštěvujících mateřské školy, a vymezit koreláty PA z oblasti vybraných environmentálních stimulů k PA. Dílčím cílem bylo posoudit získaná data z pohledu zdravotních doporučení k PA.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
NK Praha


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.237.66...)