Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2237736 obálek a 562257 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Hospodinův služebník a nová smlouva: výklad "písní o služebníkovi" z knihy Izaiáš a jejich poselství o smlouvě

Autor: Vlková, Gabriela Ivana
Rok: 2009
ISBN: 9788024424729
NKP-CNB: cnb002107699
OCLC Number: (OCoLC)649803521
OKCZID: 110571900

Citace (dle ČSN ISO 690):
VLKOVÁ, Gabriela Ivana. Hospodinův služebník a nová smlouva: výklad "písní o služebníkovi" z knihy Izaiáš a jejich poselství o smlouvě. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. 263 s. Monografie.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.237.66...)