Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2907942 obálek a 878213 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Efektivní včasná diagnostika rizikového chování u adolescentůAutor: Dolejš, Martin a Univerzita Palackého
Rok: 2010
ISBN: 9788024426426
NKP-CNB: cnb002172390
OCLC Number: (OCoLC)730407751
OKCZID: 110824577
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
DOLEJŠ, Martin. Efektivní včasná diagnostika rizikového chování u adolescentů. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 189 s. Monografie.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)
Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Publikace má čtenářům přiblížit problematiku "rizikového chování", vývoj, změny a charakteristiky osobnosti adolescentů a v neposlední řadě informovat o převodu a standardizaci psychodiagnostických nástrojů. V první části se naše pozornost soustředí na pojmové, obsahové vymezení sociální normy a normality v rámci evropského, západního myšlení. Psychologové, adiktologové, sociologové a etopedové v rámci svých oborů využívají různorodý pojmový aparát označující takové formy chování, které vedou k porušení mravních, sociálních nebo právních norem a jež mají negativní důsledky pro samotného aktéra anebo pro jeho sociální okolí, společnost.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
NK Praha
Srovname.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)