Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2198622 obálek a 554102 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

"Zde jsem, abych plnil tvou vůli." Biblická zvěst o zodpovědnosti a svobodě

Autor: Tichý, Ladislav a kol.
Rok: 2013
ISBN: 9788024432755
NKP-CNB: cnb002416011
OCLC Number: (OCoLC)829661278
OKCZID: 111710796

Citace (dle ČSN ISO 690):
"Zde jsem, abych plnil tvou vůli": biblická zvěst o zodpovědnosti a svobodě. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, 175 s. Odborná publikace. ISBN 978-80-244-3275-5.


Anotace

 

Zodpovědnost a svoboda jsou pojmy, které i dnes většina lidí oceňuje. Mnohým se mohou jevit jako hodnoty, které spolu příliš nesouvisejí nebo dokonce stojí v určitém protikladu. Podle biblického poselství se však nevylučují, ale vzájemně podmiňují a prolínají. V jakém smyslu to platí, se snaží vysvětlit biblicko-teologická studie "Zde jsem, abych plnil tvou vůli". Jak kapitoly, které se zabývají vybranými texty ze Starého zákona, tak i novozákonní pohled, kterému se věnují dvě kapitoly, představují vztah svobody a zodpovědnosti, který je vyjádřen v poznání, že pravou svobodu je možné realizovat jen v závislosti na Bohu, na jeho vůli, ve snaze konat to, co se mu líbí. Tato svoboda pak představuje prostor, který je třeba naplnit dobrem, tj. obětavou a nezištnou láskou.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.226.248...)