Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2749365 obálek a 845773 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Posuzování verbální a neverbální složky komunikace ve speciálněpedagické praxi.Rok: 2014
ISBN: 9788024439891
NKP-CNB: aba008-med00183483
OCLC Number: (OCoLC)880868875
OKCZID: 113625374

Citace (dle ČSN ISO 690):
VITÁSKOVÁ, Kateřina. Posuzování verbální a neverbální složky komunikace ve speciálněpedagogické praxi: výsledky partikulárních výzkumných šetření. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, 132 s. ISBN 978-80-244-3989-1.


Anotace

 

Cílem publikace s názvem "Posuzování verbální a neverbální složky komunikace ve speciálněpedagogické praxi" je z teoretického aspektu přiblížit a následně výzkumnými metodami verifikovat vybrané aspekty verbální a neverbální komunikace u osob s narušenou komunikační schopností. Jednotlivé kapitoly pojednávají o neverbální komunikaci u osob s poruchami autistického spektra, o auditivní agnózii u osob s Aspergerovým syndromem a manuální komunikaci lidí se sluchovým postižením. Následující část je věnována problematice jazykového citu u vývojové dysfázie a poruchám hlasu u hlasových profesionálů. Práce, psaná kolektivem autorů – logopedů a speciálních pedagogů – je určena pro studenty a odborníky v oblasti logopedie, speciální pedagogiky a dalších společenskovědních disciplín.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)