Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2889447 obálek a 872246 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Bezvýhradná akceptace ve výchově dítěteAutor: Šmelová, Eva a Univerzita Palackého
Rok: 2014
ISBN: 9788024442174
ISBN: 9788024444406
NKP-CNB: cnb002651912
OCLC Number: (OCoLC)904579760
OKCZID: 115265669

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠMELOVÁ, Eva. Bezvýhradná akceptace ve výchově dítěte. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 165 s. Monografie.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)
Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Monografie Evy Šmelové Bezvýhradná akceptace ve výchově dítěte se zabývá osobností dítěte jako samostatné svébytné existence s akcentem na předškolní věk. Autorka předkládá teoretická východiska, zpracovaná na základě soudobých teorií. Pojetí osobnosti dítěte předškolního věku dává do kontextu se základními činiteli ovlivňujícími vývoj dítěte. Text doplňuje o jednoduché příklady a současně o dílčí výstupy vybraných výzkumů, které autorka v posledních letech realizovala. Kniha je určena zejména pro odbornou veřejnost, ale i pro studenty učitelských oborů.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Flexibooks
eReading.cz
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)