Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2747094 obálek a 845224 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Hodnocení komunikačních specifik vybraných skupin jedinců s narušenou komunikační schopnostíAutor: Vitásková, Kateřina a Univerzita Palackého
Rok: 2015
ISBN: 9788024444147
NKP-CNB: cnb002685867
OCLC Number: (OCoLC)918008748
OKCZID: 117899811

Citace (dle ČSN ISO 690):
VITÁSKOVÁ, Kateřina. Hodnocení komunikačních specifik vybraných skupin jedinců s narušenou komunikační schopností. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 154 stran. Monografie.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)
Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Publikace s názvem Hodnocení komunikačních specifik vybraných skupin jedinců s narušenou komunikační schopností pojednává o výsledcích šesti studií uskutečněných v rámci grantového specifického výzkumu na Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Dílčí studie mají jednotnou formální strukturu implikující teoretické uvedení do zkoumané problematiky s následnou specifikací metodologie, výzkumných cílů a analýzou výzkumných dat. Jednotlivá šetření jsou orientovaná na problematiku poruch autistického spektra, na oblast sluchového postižení, na osoby s afázií a vývojovou dysfázií. Autory kapitol jsou docenti, odborní asistenti a studenti doktorského studijního programu na Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty UP.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury