Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2846207 obálek a 854309 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Metodika práce AP: Při aplikaci podpůrných opatření u žáků s narušenou komunikační schopnostíRok: 2015
ISBN: 9788024444758
NKP-CNB: cnb002722729
OKCZID: 119833915

Citace (dle ČSN ISO 690):
VRBOVÁ, Renáta. Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků s narušenou komunikační schopností. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, 140 s. Ostatní odborné publikace. ISBN 978-80-244-4475-8.


Anotace

 

"Při individuální práci provází žáka danou aktivitou, pomáhá mu plánovat jednotlivé kroky, vytváří situace k častějšímu opakování látky, aby žák porozuměl učivu a propojil informace. Individuální práce umožní žákovi s NKS v četnější míře formulovat postupy a pojmenovávat požadované prvky a jednotlivosti." Toto a další metodická doporučení najdete v předkládané publikaci úzce korespondující s oblastmi podpory z Katalogu podpůrných opatření pro žáky s NKS. Podle této metodické příručky by se měl asistent dobře orientovat při aplikaci podpůrných opatření navržených školským poradenským pracovištěm. Velká pozornost je věnována také pomůckám. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny ilustračními kazuistikami.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)