Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2872968 obálek a 864900 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Katalog podpůrných opatření, dílčí část, Pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení a oslabení zrakového vnímáníRok: 2015
ISBN: 9788024446493
NKP-CNB: cnb002723672
OKCZID: 120694180

Citace (dle ČSN ISO 690):
JANKOVÁ, Jana. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení a oslabení zrakového vnímání: dílčí část. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, 234 s. Ostatní odborné publikace.


Anotace

 

Dílčí část Katalogu podpůrných opatření je věnována žákům s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení a oslabení zrakového vnímání. Konkrétní postupy pro práci s dítětem, žákem či studentem jsou obsaženy v kartách podpůrných opatření, které jsou uspořádány do deseti oblastí podpory. Všdchny mají svůj význam a odpovídají vzdělávacím podmnkám. Zvláštní důraz je kladen na pedagogickou diagnostiku - tedy na činnsot, kterou pedagogové vykonávají v rámci své běžné pedagogické práce. Největší část žáků s potřebou podpůrných opatření bude podle ustanovení školského zákona pravděpodobně v 1. stupni podpory.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)