Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2889424 obálek a 872219 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Pojmotvorný proces u dětí se sluchovým postiženímAutor: Potměšilová, Petra
Rok: 2016
ISBN: 9788024449210
OKCZID: 127394805

Citace (dle ČSN ISO 690):
POTMĚŠILOVÁ, Petra. Pojmotvorný proces u dětí se sluchovým postižením. 2. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. 197 stran. Monografie.


Anotace

 

Monografie přináší poznatky o způsobu zpracování nejednoznačného výtvarného podnětu a reakcích na něj u dětí se sluchovým postižením ve věku 8-12 let. Cílem publikace je na základě informací z dostupných odborných pramenů a předchozích výzkumů vytvořit výtvarnou úlohu, díky níž by bylo možné popsat případné odlišnosti ve výše zmíněném zpracování a reakci ve vztahu k intaktní populaci. Tyto poznatky by pak měly být převedeny do praxe, a stát se tak základem pro revizi některých výchovně-vzdělávacích postupů u žáků se sluchovým postižením. Pro naplnění cílů publikace byl vybrán kvalitativní výzkum, metoda zakotvené teorie, která umožňuje analýzu nového jevu. Kvalitativní výzkum byl doplněn popisnou statistikou. Získané informace byly dány do kontextu dostupných teoretických poznatků.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)