Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2889012 obálek a 871965 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Pragmatická jazyková rovina u osob s poruchami autistického spektraISBN: 9788024452142
NKP-CNB: cnb002977610
OKCZID: 127862016

Citace (dle ČSN ISO 690):
VITÁSKOVÁ, Kateřina. Pragmatická jazyková rovina u osob s poruchami autistického spektra: (hodnocení pragmatické jazykové roviny u osob s poruchami autistického spektra z pohledu logopeda). 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. 162 stran. Monografie.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)