Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2747094 obálek a 845224 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Pohled na samostatný pohyb a prostorovou orientaci osob se zrakovým postiženímAutor: Veronika Růžičková, Kateřina Kroupová
ISBN: 9788024452739
OKCZID: 127880247

Citace (dle ČSN ISO 690):
RŮŽIČKOVÁ, Veronika. Pohled na samostatný pohyb a prostorovou orientaci osob se zrakovým postižením. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. 177 stran. Monografie.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)