Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2875842 obálek a 866247 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Metodika kariérového poradenství pro žáky se sluchovým postižením



Autor: Jana Barvíková
ISBN: 9788024461168
NKP-CNB: cnb003445677
OKCZID: 128888154

Citace (dle ČSN ISO 690):
BARVÍKOVÁ, Jana. Metodika kariérového poradenství pro žáky se sluchovým postižením. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2022. 125 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)