Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2845298 obálek a 853562 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Rozvoj pedagogických a sociálně psychologických dovednostíAutor: Eva Jarošová, Hana Lorencová
ISBN: 9788024522517
NKP-CNB: cnb002976974
OCLC Number: (OCoLC)1031054736
OKCZID: 127861090

Citace (dle ČSN ISO 690):
JAROŠOVÁ, Eva. Rozvoj pedagogických a sociálně psychologických dovedností. 2. rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2017. 218 stran. Vysokoškolská skripta.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury