Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2872968 obálek a 864900 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vybrané kapitoly z pedagogicko-psychologické a didaktické přípravy vysokoškolských učitelůISBN: 9788024522685
NKP-CNB: cnb003004190
OKCZID: 127925050

Citace (dle ČSN ISO 690):
KRÁLOVÁ, Alena. Vybrané kapitoly z pedagogicko-psychologické a didaktické přípravy vysokoškolských učitelů. Vydání první. V Praze: Vysoká škola ekonomická, Nakladatelství Oeconomica, 2018. 114 stran. Vysokoškolská skripta.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)