Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2463010 obálek a 692000 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Bezpečná mobilita ve stáří

Autor: Štikar, Jiří
Rok: 2007
ISBN: 9788024613390
NKP-CNB: cnb001718085
OCLC Number: (OCoLC)237189203
OKCZID: 110265881
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠTIKAR, Jiří, Jiří HOSKOVEC a Jana ŠMOLÍKOVÁ. Bezpečná mobilita ve stáří. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007, 135 s. ISBN 978-80-246-1339-0.


Anotace

 

Publikace je věnována postavení seniorů v dopravě, jejich bezpečnosti a mobilitě. Zaměřuje se na tři fáze staršího věku: rané stáří od začátku penzijního věku do 75 let, střední stáří od 75 let do 85 let a vysoké stáří od 85 let výše. Postavení seniorů v dopravě se detailně analyzuje se zřetelem k chodcům i řidičům. Práce přináší množství zajímavých poznatků z mezinárodní literatury i z vlastních výzkumů autorů. Text je doplněn konkrétními příklady nehod a ukázkami metod k udržování a zlepšování duševní i tělesné kondice. Kniha je vhodná pro vysokoškolskou výuku a cenným způsobem poslouží odborníkům i širší veřejnosti.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

NK Praha


Přidat komentář a hodnocení

Od: (54.80.173...)