Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2437850 obálek a 679393 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot

Rok: 2014
ISBN: 9788024623238
NKP-CNB: boa001-mzk01001368021
OCLC Number: (OCoLC)876340690
OKCZID: 112678231

Citace (dle ČSN ISO 690):
MLČOCH, Lubomír. Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot. Vyd. 2., V nakl. Karolinum 1. Praha: Karolinum, 2014, 192 s. ISBN 978-80-246-2323-8.

Hodnocení: 1.0 / 5 (1 hlasů)


Anotace

 

Monografie Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot je rozsáhlou studií institucionální ekonomie a křesťanské sociální etiky, která nabízí komplexní pohled na instituci rodiny ve společnosti. Popisuje ekonomii rodiny v její dlouhodobé dezintegraci, kdy byly postupně všechny funkce rodiny předávány trhu. Komparace jednotlivých modelů začíná u námi opuštěného modelu rodiny v reálném socialismu a pokračuje zkoumáním rodinné politiky Anglie, Spojených států amerických, Skandinávie, Německa, Francie a dalších evropských zemí. Ze srovnání a hodnocení dosažených výsledků rodinných politik vychází jako relativně nejuspokojivější model francouzský, nicméně i zde – jako všude v euroatlantickém okruhu – vyvstává potřeba řešit selhávání systémů, jež mají poskytovat zabezpečení na stáří. Studie dokládá, že samotná substituce dětí kapitálovými investicemi do penzijních fondů bez demografické rovnováhy nepředstavuje žádné řešení. Krizové vyústění hlavního proudu v ekonomii rodiny vede autora k otázkám filozofie poznání a bioetiky předávání života.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Srovname.cz
Československá bibliografická databáze
Zboží.cz
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.215.177...)