Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2874271 obálek a 865554 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Kdo je člověk? : teologická antropologie ekumenickyAutor: Ivana Noble, Zdenko Širka
Rok: 2021
ISBN: 9788024647791
NKP-CNB: cnb003326329
OKCZID: 128567023

Citace (dle ČSN ISO 690):
Kdo je člověk?: teologická antropologie ekumenicky. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021. 344 stran.

Hodnocení: 5.0 / 5 (1 hlasů)


Anotace

 

Teologická antropologie ekumenicky nabízí z pohledu 18 autorů rozbor lidského bytí v mezioborové perspektivě, v jejímž středu je vztah člověka k Bohu. Vedle teologické, filosofické a kulturní antropologie vychází z lingvistických, psychologických, sociologických, religionistických a dalších analýz důležitých pro charakteristiku lidské existence, které ve svém komplexním výsledku ukazují plastický portrét člověka jako dynamický průsečík mnoha dimenzí. Kniha je pozváním i k vlastnímu zamyšlení nad podstatnými otázkami naší existence: Kdo jsme? Odkud jsme přišli? Kam směřujeme?

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

Databázeknih.cz
Zachej.sk, s.r.o.
eReading.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)