Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2875842 obálek a 866247 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Sebevraždy seniorůAutor: Olga Havránková
ISBN: 9788024648224
NKP-CNB: abb019-002630847
OKCZID: 128536555

Citace (dle ČSN ISO 690):
HAVRÁNKOVÁ, Olga. Sebevražednost seniorů. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021. 162 stran.


Anotace

 

Sebevražda je téma tabuizované, často budící rozpaky, nesouhlas, nebo dokonce odpor. S prodlužující se délkou lidského života se stávají sebevraždy seniorů významným problémem. Autorka se jím zabývá z hlediska krizové intervence, přičemž vychází z kvalitativního výzkumu zjišťujícího, které z potřeb (podle Alberta Pessa) jsou u seniorů ohrožených sebevraždou v největším deficitu.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

eReading.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)