Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2845936 obálek a 854080 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Svobodný čas : pedagogika volného času jako výchova ke svoboděAutor: Zuzana Svobodová
ISBN: 9788024654744
NKP-CNB: cnb003498166
OKCZID: 128956276

Citace (dle ČSN ISO 690):
SVOBODOVÁ, Zuzana, ed. Svobodný čas: pedagogika volného času jako výchova ke svobodě. První vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2023. 186 stran.


Anotace

 

Publikace dává čtenáři nahlédnout na pedagogiku volného času cestou teologického, konkrétně křesťanského vnímání člověka.Člověk zde není viděn jako objekt či předmět, ale jako subjekt možné odpovědnosti včetně odpovědnosti před Bohem. Svobodný člověk jedná odpovědně, za své svobodně zvolené jednání nese i odpovědnost úměrnou osobní svobodě. K tomu, aby mohl ve své svobodě růst a zrát, a tím růst a zrát i v osobní odpovědnosti, je mu třeba výchovy.

Zdroj anotace: NKPDostupné zdroje

Zachej.sk, s.r.o.
eReading.cz
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury