Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2889012 obálek a 871965 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Být, poznat a milovat : Augustinovský dialogAutor: Zuzana Svobodová, Andrea Blaščíková
ISBN: 9788024656229
NKP-CNB: cnb003546405
OCLC Number: (OCoLC)1412782274
OKCZID: 129124595

Citace (dle ČSN ISO 690):
SVOBODOVÁ, Zuzana. Být, poznat a milovat: Augustinovský dialog. První vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2023. 112 stran.


Anotace

 

Kniha nabízí ve formě rozhovoru otevření myšlenkového světa jednoho z největších myslitelů, Aurelia Augustina. Cílem však nebylo vytvořit jakýsi zábavný úvod k Augustinovi, ale cestou myšlenkového hledání, tázání, rozhovoru s reálným druhým Ty postupně zakoušet plody rozhovoru dvou autorek a vést k vždy podstatnějšímu dialogu s vnitřním Učitelem, skrze nějž může vstupovat Pravda do tohoto světa. Čtenář tak může sám ověřit, zda se skrze dialog s lidským partnerem učíme přijímat jinakost a poznávat nové perspektivy, zda je tak umožňována proměna, která patří k podstatné možnosti lidského života. Kniha je psána především pro čtenáře dosud neobeznámené s Augustinovým životem a dílem. Klade také otázku po podstatě fenoménu toho, co staří Řekové nazývali paideia a co je výchovou, znamenající kultivaci skrze dialog, který nás otevírá svobodě a odpovědnosti.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze
TeamLibrary.cz
eReading.cz
Zachej.sk, s.r.o.


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury