Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2748728 obálek a 845545 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Koktáš? Nezoufej! : fakta a mýty o koktavosti, jak s rodiči ve škole, s přáteli--, jak pomoci.Rok: 2007
ISBN: 9788024723303
NKP-CNB: cnb001758165
OCLC Number: 320405030
OKCZID: 110010968

Citace (dle ČSN ISO 690):
FRASER, Jane H., ed. a PERKINS, William H., ed. Koktáš? Nezoufej!: fakta a mýty o koktavosti, jak s rodiči ve škole, s přáteli--, jak pomoci. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 84 s. Pedagogika.


Anotace

 

Jedná se o překlad publikace z produkce Stuttering Foundation of America, což je světově respektovaná nevýdělečná organizace zabývající se již od roku 1947 prevencí a terapií koktavosti. Publikace se zabývá generací pubescentů, kteří obzvláště citlivě a emotivně reagují na problémy narušené komunikační schopnosti. Přístupným a nesentimentálním způsobem se skupina specialistů – z velké části s osobní zkušeností s koktavostí – snaží vést adolescenty k adekvátnímu a realistickému pohledu na řečový problém, a to ve vztahu k rodině, přátelům, škole i sobě samým. Rezultátem je výzva k hledání řešení narušené plynulosti řeči především osobní angažovaností, s oporou v pomoci fundovaných odborníků. Kniha je určena především pro učitele základních a středních škol, studenty pedagogických a filosofických fakult, logopedy, psychology, psychoterapeuty, sociální pracovníky, pracovníky z oblasti tzv.pomáhajících profesí, ale i rodiče adolescentů s narušením plynulosti řeči, adolescenty s narušením komunikační schopnosti.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Srovname.cz
Zboží.cz
Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)