Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2748728 obálek a 845545 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Pražská památková rezervace atlas přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu = Prague Heritage Reservation : Accessibility Atlas for People with Impaired MobilityISBN: 9788025477168
NKP-CNB: cnb002111578
OKCZID: 112384428

Citace (dle ČSN ISO 690):
Pražská organizace vozíčkářů. Pražská památková rezervace: atlas přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu = Prague Heritage Reservation : Accessibility Atlas for People with Impaired Mobility. 2., aktualiz. vyd. Praha: M


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)