Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2907389 obálek a 877850 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zapomenuté oběti: násilí z nenávisti a poradenství pro jeho oběti v ČR : [závěrečná zpráva z projektu Hate crime - Zapomenuté oběti]Autor: Hate Crime - Zapomenuté oběti (projekt)
Rok: 2010
ISBN: 9788025480885
NKP-CNB: cnb002121374
OCLC Number: (OCoLC)752792979
OKCZID: 110802147
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
Zapomenuté oběti: násilí z nenávisti a poradenství pro jeho oběti v ČR : [závěrečná zpráva z projektu Hate crime - Zapomenuté oběti]. Vyd. 1. Praha :, [Dresden]: Foundation "Remembrance, Responsibility and Future" :, In IUSTITIA ;, Kulturbüro Sachsen, 2010. 204 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné pouze v této knihovně)
Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Sborník z konference „Zapomenuté oběti“ nabízí podrobný pohled na problematiku násilí z nenávisti. Ukazuje, jak toto násilí poškozuje naši společnost a jaké minoritní skupiny jsou jím nejohroženější a proč. Věnuje se také odlišnosti tohoto druhu násilí od „každodenního násilí“, jelikož nezasahuje pouze oběť samotnou, ale ohrožuje také komunitu oběti a pokojné soužití celé společnosti. Dále ve sborníku naleznete shrnutí workshopů, které byly součástí konference. Jejich účastníci diskutovali specifické problémy spjaté s násilím z nenávisti a přišli s řadou doporučení, jak je možné současnou situaci zlepšit za pomoci policie, neziskových organizací a vzdělávacích služeb.

Zdroj anotace: SKAT - Souborný katalogDostupné zdroje

NK Praha


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)