Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2090231 obálek a 513994 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Výchova v salesiánském duchu

Autor: Kaplánek, Michal,
Rok: 2012
ISBN: 9788026201267
NKP-CNB: cnb002343095
OKCZID: 111335755

Citace (dle ČSN ISO 690):
KAPLÁNEK, Michal. Výchova v salesiánském duchu. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012, 117 s. ISBN 978-80-262-0126-7.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha
Městská knihovna v Praze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.227.240...)