Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2873442 obálek a 865096 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Moderní vyučováníAutor: Petty Geoffrey
Rok: 2013
ISBN: 9788026203674
NKP-CNB: cnb002436001
OCLC Number: (OCoLC)852382183
OKCZID: 112116150
Vydání: 6., rozš. a přeprac. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. 6., rozš. a přeprac. vyd. Přeložil Jiří FOLTÝN. Praha: Portál, 2013. 562 s.

Hodnocení: 4.6 / 5 (28 hlasů)


Digitální objekty

Univerzita Karlova (dostupné pouze v této knihovně)
Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné pouze v této knihovně)
Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Základní příručka shrnuje psychologická východiska a moderní metody současné pedagogiky a didaktiky. První oddíl je věnován motivaci studentů a soustřeďuje se na vztah učitel - žák a problematiku kázně ve třídě. Druhý oddíl pojednává o metodách učení, analyzuje je a probírá jejich přednosti a nevýhody v konkrétních situacích. Třetí oddíl je zaměřen na učební pomůcky (od plakátů po video) a jejich využití ve výuce. Poslední část knihy vede k zamyšlení nad konkrétní přípravou vyučování.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Srovname.cz
Zboží.cz
Databázeknih.cz
Československá bibliografická databáze
KNIHCENTRUM.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury