Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2090231 obálek a 513994 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Trpaslík v trávě spí - Irena Klimková

Rok: 2013
ISBN: 9788026203803
NKP-CNB: cnb002433933
OCLC Number: (OCoLC)842343484
OKCZID: 111823474
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
KLIMKOVÁ, Irena. Trpaslík v trávě spí: soubor vět s obrázky k nacvičování a upevňování výslovnosti hlásek R a Ř. Vyd. 1. Ilustroval Edita PLICKOVÁ. Praha: Portál, 2013, 70 s. ISBN 978-80-262-0380-3.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Další vydání

  • Vydání druhé Rok vydání: 2015Anotace

 

Důležitou fází při upevňování výslovnosti je reprodukce vět a poté samostatná tvorba vět s nacvičovanou hláskou. Nácvik hlásek R a Ř může být někdy značně zdlouhavý a často se R začne dařit nejdříve v kombinaci s určitou souhláskou a v určité pozici ve slově. Rodičům proto mnohdy dělá potíže sestavit větu se slovem s hláskami R a Ř tak, aby dítě si procvičilo hlásky v určitých souhláskových shlucích v různých pozicích slov, a přitom aby věta byla jednoduchá. Předkládaný soubor vět nabízí rychlou orientaci v procesu osvojování hlásek R a Ř. Každá věta je doplněna jednoduchým srozumitelným obrázkem, který motivuje děti k opakování věty a podněcuje je k samostatné produkci vět. Obrázky lze využít k dalším logopedickým cvičením. Kniha je určená logopedům, logopedickým asistentkám, rodičům, speciálním pedagogům.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Srovname.cz
Zboží.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.227.240...)