Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2239716 obálek a 562727 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Školní speciální pedagog

Autor: Anna Kucharská, Jana Mrázková, Renata Wolfová, Václava Tomická
Rok: 2013
ISBN: 9788026204978
NKP-CNB: cnb002484040
OCLC Number: (OCoLC)864848000
OKCZID: 112194096

Citace (dle ČSN ISO 690):
KUCHARSKÁ, Anna. Školní speciální pedagog. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013, 223 s. ISBN 978-80-262-0497-8.

Hodnocení: 4.0 / 5 (1 hlasů)      spolupracujeme s CBDB.cz


Anotace

 

Publikace představuje novou subprofesi speciální pedagogiky. Jejím těžištěm je poskytování poradenských služeb přímo ve školách - žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, žákům s rizikem jejich vzniku i žákům s přechodnými obtížemi. Témata publikace postupují od historického exkurzu, přes současné kotvení profese ve školské praxi a seznamují čtenáře s odbornými aktivitami i jejich východisky. Pozornost je věnována spolupráci s rodiči a učiteli, s pracovníky školního poradenského pracoviště i subjekty vně školy. Publikace se opírá o praktické zkušenosti ze školních poradenských pracovišť, které jsou prezentovány jako příklady pro jednotlivé tematické okruhy. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D., se mimo jiné věnuje pedagogicko-psychologickému poradenství, je metodikem pro vzdělávání školních psychologů a školních speciálních pedagogů. Mgr. Jana Mrázková je speciální pedagožka s dlouhou profesní zkušeností školního speciálního pedagoga, metodik školních poradenských pracovišť. PaedDr. Renata Wolfová pracuje jako speciální pedagog v pedagogicko-psychologické poradně.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Srovname.cz
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (18.213.192...)