Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2750048 obálek a 845925 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dětský autismus : přehled současných poznatkůAutor: Michal Hrdlička, Vladimír Komárek
Rok: 2014
ISBN: 9788026206866
NKP-CNB: cnb002625965
OCLC Number: (OCoLC)900135688
OKCZID: 115059935

Citace (dle ČSN ISO 690):
HRDLIČKA, Michal, ed. a KOMÁREK, Vladimír, ed. Dětský autismus: přehled současných poznatků. 2., dopl. vyd. Praha: Portál, 2014. 211 s.

Hodnocení: 3.0 / 5 (1 hlasů)


Anotace

 

Dětský autismus představuje závažnou vývojovou poruchu, pro niž je charakteristická narušená schopnost vytvářet vztahy s lidmi, přiměřeně reagovat na podněty z okolí, nutkavá touha po neměnnosti a další příznaky vážně postihující život jedince i jeho okolí. V poslední době se podařilo dosáhnout řady důležitých pokroků v porozumění jak příčinám této choroby, tak možnostem jejího terapeutického ovlivnění. Publikace shrnuje nové zahraniční i domácí poznatky o dětském autismu a spektru příbuzných poruch s důrazem na výzkumné a klinické zkušenosti autorů, kteří se problematikou zabývají. Zahrne i otázky organizace návazné psychosociální péče o děti s těmito poruchami a o jejich rodiny, včetně svépomocných aktivit a zkušeností rodičů.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Srovname.cz
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)