Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2290371 obálek a 577582 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Životní cyklus rozšířený a dokončený : devět věků člověka

Autor: Erik H. Erikson, Jiří Šimek
Rok: 2015
ISBN: 9788026207863
NKP-CNB: cnb002660247
OCLC Number: (OCoLC)908821010
OKCZID: 115365137

Citace (dle ČSN ISO 690):
ERIKSON, Erik H. Životní cyklus rozšířený a dokončený: devět věků člověka. Vyd. 2., přeprac., V Portálu 1. Praha: Portál, c2015. 147 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Autor vychází z učení psychoanalýzy, které ovšem doplňuje ve svých koncepcích o sociální rozměr. V Eriksonově pojetí psychologický vývoj člověka probíhá v devíti základních stadiích, kde se setkává psychosexuální vývoj se sociální oblastí, vštěpovanou jedinci prostřednictvím kultury a komunikace s okolním (vnějším) světem. Během každého vývojového stadia člověk prochází krizí, která mu však může pomoci dosáhnout určitých psychosociálních ctností (ego kvalit). Původně Eriksonova teorie končila u osmého stadia životního cyklu, spojeného se stářím, které po překonání stagnace a zoufalství může dospět k integritě a moudrosti. Na sklonku svého života však Erikson spolu s manželkou Joan rozpracoval koncepci devátého stadia, kdy se člověk musí vyrovnat s pozdním stářím, spojeným s úbytkem sil a soběstačnosti, ale také se schopností gerotranscendence - překonání vázanosti na materiální svět, dospění do stavu klidu a hluboké moudrosti. Studie o psychosociálním vývoji člověka se opírá především o psychoanalýzu a humanistickou psychologii, ale také o životní zkušenosti posuzované očima psychologa a psychiatra.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Srovname.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.235.108...)
 
 
 

Seznam literatury