Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2872968 obálek a 864900 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Arteterapie v souvislostechRok: 2018
ISBN: 9788026212720
OKCZID: 127875034

Citace (dle ČSN ISO 690):
LHOTOVÁ, Marie a Evžen PEROUT. Arteterapie v souvislostech. Vydání první. Praha: Portál, 2018. 246 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh.

Hodnocení: 4.6 / 5 (5 hlasů)


Anotace

 

Kniha se zaměřuje na podrobný popis způsobů práce s výtvarnou tvorbou opřený o teoretický základ projektivně-intervenční arteterapie.Publikace podrobně popisuje arteterapeutické metody založené na analýze výtvarného projevu jako součást terapeutické péče, včleňuje je do širšího teoretického rámce a poukazuje na možnosti jejich tvořivého využití. Seznamuje čtenáře se způsoby arteterapeutické intervence prostřednictvím podrobného popisu dění v arteterapeutickém procesu a rozpracovává základní výtvarná témata, která tvoří osu arteterapeutické praxe (např. identita, krajina, portrét).

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Databázeknih.cz
Československá bibliografická databáze
KNIHCENTRUM.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)