Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2913107 obálek a 881084 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Šimonovy pracovní listy 26Rok: 2018
ISBN: 9788026213376
NKP-CNB: cnb002998516
OKCZID: 127874999

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOŠEK BARTOŠOVÁ, Iva a Blanka KŘOVÁČKOVÁ. Šimonovy pracovní listy: předlohy pro kopírování. Vydání první. Ilustroval Patricie KOUBSKÁ. Praha: Portál, 2018. 63 nečíslovaných stran.


Anotace

 

Pracovní listy obsahují soubor zábavných úkolů pro děti ve věku 5–7 let. Jsou rozděleny do čtyř tematických bloků. Témata se vztahují k ročním obdobím a k vybraným svátkům naší kultury. Nabízená cvičení jsou zaměřena především na rozvíjení grafomotorických dovedností dítěte, pravolevé orientace, časových a prostorových představ, zrakového, sluchového vnímání. Rozvíjeny jsou také základní matematické představy, paměť a slovní zásoba dítěte. Součástí pracovních listů je metodický návod, který, především rodičům, ozřejmí problematiku související s rozvojem jemné motoriky a grafomotoriky.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze
KNIHCENTRUM.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)