Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2875565 obálek a 866082 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Teorie a terapie neuróz : úvod do logoterapie a existenciální analýzyAutor: Viktor Emil Frankl, Karel Balcar
Rok: 2019
ISBN: 9788026214786
NKP-CNB: cnb003092726
OCLC Number: (OCoLC)1111978107
OKCZID: 128076999

Citace (dle ČSN ISO 690):
FRANKL, Viktor Emil. Teorie a terapie neuróz: úvod do logoterapie a existenciální analýzy. Vydání druhé, upravené, v Portále první. Praha: Portál, 2019. 279 stran. Klasici.

Hodnocení: 4.0 / 5 (5 hlasů)


Anotace

 

Zakladatel logoterapie začleňuje vlastní ideovou koncepci do kontextu lékařské teorie a praxe.Po obecném výkladu neuróz autor dělí duševní poruchy na endogenní psychózy, psychosomatická onemocnění, funkční onemocnění a neurózy reaktivní, iatrogenní, psychogenní, noogenní a kolektivní. Výraz „noogenní neurózy“ odráží Franklovo přesvědčení, že i problémy duchovního rázu či existenciální krize se mohou zdát zdrojem neurotických obtíží. Kolektivní neurózy zase znamenají neurotické poruchy typické pro ducha doby, v níž daný člověk žije. V druhé části knihy autor představuje dvě hlavní metody léčby noogenních neuróz – logoterapii jakožto terapii vycházející z duchovních zdrojů a existenciální analýzu coby terapii zaměřenou na duchovní oblast a na osobní duchovní existenci. Kniha je doprovázena mnoha kazuistikami.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Databázeknih.cz
KNIHCENTRUM.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury