Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2649971 obálek a 799086 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Anatomie lidské destruktivityISBN: 9788026215424
OKCZID: 128260070

Citace (dle ČSN ISO 690):
FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity: můžeme ovlivnit její podstatu a následky?. Překlad Bedřich PLACÁK. Vydání třetí, v Portále první. Praha: Portál, 2019. 495 stran. Klasici.

Hodnocení: 4.4 / 5 (55 hlasů)


Anotace

 

Kniha pojednává o různých aspektech agrese, a to za pomoci poznatků z lidské i zvířecí psychologie, neurofyziologie, paleontologie a antropologie.Fromm rozlišuje benigní a maligní agresi. Jenom benigní agresi, která slouží adaptivním účelům, jako například obraně, máme společnou se zvířaty. Na druhé straně maligní agrese - krutost a destruktivita - je výhradně lidská. U člověka jsou instinkty nahrazeny charakterem a ten někdy zejména působením společenských faktorů nabývá sadistické nebo nekrofilní povahy. Fromm to ilustruje na psychobiografii Hitlera a dalších lidí.

Zdroj anotace: Národní knihovna České RepublikyDostupné zdroje

Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury