Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2390480 obálek a 597931 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vzdej se! : a žij podle Boží vůle

Autor: Larry Richards, Monika Kittová
ISBN: 9788026215950
OKCZID: 128358914

Citace (dle ČSN ISO 690):
RICHARDS, Larry. Vzdej se!: a žij podle Boží vůle. Překlad Monika KITTOVÁ. Vydání první. Praha: Portál, 2020. 183 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (35.173.234...)