Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2323956 obálek a 585924 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

100 mozkocvičných hádanek : logické problémy, matematické úkoly a slovní hříčky

Autor: Robert Eastaway, David Wells, Jakub Krásenský
ISBN: 9788026216278
OKCZID: 128405684

Citace (dle ČSN ISO 690):
EASTAWAY, Robert. 100 mozkocvičných hádanek: logické problémy, matematické úkoly a slovní hříčky. Překlad Jakub KRÁSENSKÝ. Vydání první. Praha: Portál, 2020. 159 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.122...)