Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2748728 obálek a 845545 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Bázeň a chvění ; Nemoc k smrtiAutor: Søren Aabye Kierkegaard, Marie Mikulová Thulstrup, Søren Aabye Kierkegaard, Søren Aabye Kierkegaard
ISBN: 9788026218548
NKP-CNB: cnb003383950
OKCZID: 128761252

Citace (dle ČSN ISO 690):
KIERKEGAARD, Søren Aabye. Bázeň a chvění: Nemoc k smrti. Vydání druhé, v Portále první. Praha: Portál, 2022. 294 stran. Klasici.

Hodnocení: 4.4 / 5 (55 hlasů)


Anotace

 

Dvě díla dánského filozofa jsou spojena myšlenkou etiky a zoufalství.Kniha Bázeň a chvění si bere název z novozákonních epištol. Kierkegaard se snaží pochopit úzkost, jakou musel cítit Abraham, když ho Bůh vyzval, aby obětoval svého syna Izáka. Posledním stadiem před dosažením víry je podle autora stav nekonečné rezignace a odhodlání vzdát se všeho, co by člověk upřednostňoval před Bohem. Nemoc k smrti pojednává o zoufalství, které Kierkegaard z křesťanského pohledu označuje za hřích, i když psychologicky ho chápe. Název odkazuje na příběh vzkříšeného Lazara. Autor rozebírá různé podoby zoufalství, které se vztahují k tomu, jak člověk dokáže přijmout vlastní konečnost (fyzickou složku) či nekonečnost (duchovní složku). Oba spisy vznikly ve čtyřicátých letech 19. století a dodnes zůstávají významné jak v rámci autorova díla, tak v kontextu existencialistické filozofie a psychologie.

Zdroj anotace: NKPDostupné zdroje

Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)